Хто такий HR менеджер і чим він займається?

Who is an HR manager and what does he or she do_

HR менеджер (Human Resources Manager) – це людина, яка відповідає за управління персоналом. Менеджер по роботі з персоналом має багато завдань та функцій і всі вони спрямовані на забезпечення ефективної роботи компанії та комфортним умовам праці.

Основні обов’язки HR менеджера?

Набір і підбір персоналу:

 • Розробка та публікація вакансій: HR менеджер складає оголошення про вакансії та розміщує їх на різних платформах для залучення потрібних кандидатів, яких шукає компанія.
 • Проведення співбесід: вони проводять первинні співбесіди з кандидатами, оцінюють їхню кваліфікацію та відповідність вимогам посади.
 • Співпраця з керівниками підрозділів: HR менеджер постійно тісно співпрацює з керівниками підрозділів для визначення їхніх потреб у персоналі та обговорення профілів кандидатів.
 • Онбординг: перший день, тиждень, місяць кандидата в компанії має вплив на його подальшу продуктивність та вмотивованість, тож HR менеджер відповідає за влиття нового працівника в колектив та покращення його майбутніх показників.

Управління продуктивністю та розвитком працівників:

 • Оцінка продуктивності: вони розробляють і впроваджують системи оцінювання продуктивності, щоб визначити сильні та слабкі сторони працівників (іноді це робиться разом з керівниками відділів для кращого розуміння специфіки роботи).
 • Навчання та розвиток: HR менеджери організовують навчальні програми та курси підвищення кваліфікації для співробітників, щоб сприяти їхньому професійному розвитку.

Управління компенсаціями та пільгами:

 • Розробка системи компенсацій: HR менеджер розробляє структуру зарплат, премій та інших фінансових винагород.
 • Управління пільгами: вони відповідають за програми медичного страхування, пенсійні плани, відшкодування спортзалу та інші пільги, які надаються компанією.

Забезпечення дотримання законодавства:

 • Дотримання трудового законодавства: HR менеджер стежить за тим, щоб всі дії в компанії відповідали чинному трудовому законодавству.
 • Розробка політик і процедур: вони створюють і впроваджують внутрішні політики, які регулюють робочі відносини та забезпечують дотримання прав та обов’язків співробітників.

Підтримка корпоративної культури

 • Розвиток корпоративної культури: HR менеджер сприяє формуванню і підтримці позитивної корпоративної культури, що сприяє залученості співробітників. Коли всі працівники мають однакову мету – вони працюють продуктивніше та результативніше.
 • Вирішення конфліктів: вони допомагають вирішувати внутрішні конфлікти та проблеми між працівниками, забезпечуючи гармонію в колективі.

Виходячи з цієї інформації стає зрозуміло хто такий HR менеджер і чим вони займаються, але які навички необхідні для того, щоб стати професійним HR менеджером?

Які навички потрібні HR менеджеру?

What skills does an HR manager need_

Контролювати людей дуже складно, тому робота HR менеджера охоплює багато різних направлень. Для того, щоб ефективно виконувати свої обов’язки, вони повинні володіти наступними навичками:

Комунікативні навички

 • Вербальна та письмова комунікація: вміння чітко висловлювати свої думки як усно, так і письмово. Це допомагає в створенні вакансій, спілкуванні з майбутніми співробітниками, вирішенні конфліктів тощо.
 • Активне слухання: здатність уважно слухати співрозмовника, розуміти його потреби та відповідати на них (якщо в якомусь відділі не вистачає одного працівника, HR менеджер повинен уточнити цю інформацію та якомога швидше знайти відповідного спеціаліста).

Міжособистісні навички

 • Емпатія: здатність розуміти почуття і потреби інших людей (працівників), що допомагає вирішувати конфлікти та підтримувати гарну робочу атмосферу. HR менеджер має якомога швидше виявити проблеми у співробітників та допомогти їх вирішити, щоб запобігти вигоранню персоналу.
 • Переконання: вміння мотивувати співробітників та переконувати їх у важливості тих чи інших рішень.

Організаційні навички

 • Тайм-менеджмент: здатність ефективно планувати свій час та час інших співробітників.
 • Організація заходів: вміння організовувати тренінги, корпоративні заходи та інші активності.

Аналітичні навички

 • Аналіз даних: здатність аналізувати продуктивність, задоволеність працівників, ефективність процесів та приймати обґрунтовані рішення на основі отриманої інформації.
 • Розв’язування проблем: здатність швидко та ефективно вирішувати проблеми, що виникають у робочому середовищі. Це значною мірою впливає на атмосферу в компанії та подальшу ефективність.

Знання трудового законодавства

 • Правові знання: HR менеджер – це законодавство та справедливість всередині компанії. Розуміння трудового законодавства та нормативних актів допомагають регулювати роботу та робити все законно і правильно.

Технічні навички

 • Знання HR програмного забезпечення: вміння використовувати системи управління людськими ресурсами (HRMS), системами управління кандидатами (ATS) та іншими інструментами, які допомагають оптимізувати робочі процеси.
 • Основи IT: загальні знання про комп’ютерні системи і бази даних. Особливо це актуально для HR в ІТ компаніях, адже це важливо при аналізі ефективності працівників.

Навички управління

 • Лідерство: для того, щоб керувати командою, мотивувати співробітників та приймати стратегічні рішення, HR менеджер має бути справжнім лідером та бути авторитетним серед всіх працівників.
 • Стратегічне мислення: вміння бачити загальну картину та планувати довгострокові цілі для розвитку персоналу та компанії. HR менеджер так само будує стратегію розвитку компанії, як маркетинговий відділ, але всередині компанії.

Гнучкість та адаптивність

 • Адаптація до змін: здатність швидко адаптуватись до змін у компанії або на ринку праці. HR менеджери постійно стикаються зі змінами та труднощами, та вони повинні вміти швидко та професійно виходити з таких ситуацій.
 • Гнучкість у прийнятті рішень: вміння знаходити компроміси та приймати нестандартні рішення в складних ситуаціях. Іноді для того, щоб вийти зі складної ситуації переможцем, необхідно приймати нестандартні рішення, і справжній HR менеджер повинен володіти таким вмінням.

Нестандартні і маловідомі факти про HR

 1. Ігри для відбору кандидатів: Деякі компанії використовують ігрофікацію (gamification) в процесі найму. Це спеціальні ігри та симуляції, які допомагають оцінити навички та поведінку кандидатів у реальних ситуаціях.
 2. Програми добробуту: Все більше компаній впроваджують програми ментального здоров’я, включаючи сесії медитації та йоги, щоб допомогти співробітникам зменшити стрес, підвищити продуктивність та запобігти вигоранню співробітників.
 3. Атмосфера в офісі: Наприклад, використання природних елементів, таких як рослини, природне освітлення і водні елементи, для покращення добробуту співробітників. Це здається незначним, але може значно зменшити стрес і підвищити продуктивність.
 4. Креативні методи мотивації: Деякі компанії виходять за межі стандартних грошових бонусів і надають незвичайні винагороди, такі як додаткові вихідні, можливість працювати в іншій країні протягом певного часу або навіть оплачувані волонтерські поїздки.
 5. Бюро щастя: мало хто знає про таку посаду, як Chief Happiness Officer”. Деякі компанії створюють посади, такі як Chief Happiness Officer (Директор щастя), відповідального за підтримку позитивної робочої атмосфери і підвищення рівня задоволеності співробітників. Це дуже цікава та продуктивна практика, адже допомагає збільшити мотивацію працівників та покращити їхні результати.
 6. Психометричні тести:  Для кращого розуміння кандидатів та їх потенціалу багато компаній використовують психометричні тести, які оцінюють особистісні характеристики, когнітивні здібності та інші психологічні аспекти.
 7. Віртуальні тренінги: Деякі компанії використовують технології віртуальної реальності (VR) для проведення тренінгів, симуляції робочих ситуацій та підготовки до надзвичайних ситуацій. Це може бути ефективним способом навчання у безпечному середовищі.

Висновок

HR менеджер – це головна людина серед персоналу. Його задача набрати та утримати персонал, створити комфортні умови роботи, мотивувати працівників, запобігати їхньому вигоранню та покращувати ефективність. 

Для професійного виконання своїх обов’язків, HR має бути комунікативним, вміти слухати, знатись на законах, вміти вирішувати проблеми та ще багато інших навичок, націлених на правильну та результативну роботу підприємства.

Вам також може сподобатися